How to Order

วิธีการสั่ซื้อ
1. ทางอีเมล์
    โดยส่งอีเมล์มาที่    superlene@hotmail.co.th   พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => บริษัทติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
2. ทางโทรศัพท์
     ท่านสามารถโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่ 038-393-001, 038-393-100  พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน 
3. ทางแฟกซ์
    โดยส่งรายละเอียดการสั่งซื้อมาที่  038-393-002 พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => บริษัทติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน มี 2 รูปแบบ คือ

1.ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง 
2.ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี "บริษัท ซูปเปอร์ลีน แอนด์ ทูลส์ จำกัด" 

ตลาดหนองมน 871-300189-8 กระแสรายวัน

มื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลของท่านมาที่หมายเลขโทรสาร  038-393-002 หรือ อีเมล์ที่  superlene@hotmail.co.th

วิธีการจัดส่ง

จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่(เฉพาะเขตพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี), หรือจัดส่งทาง

            

ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ (ขึ้นกับตารางการจัดส่ง)

 

Loading...