Urethene (ยูรีเทน) หุ้มเหล็ก

 

นิยมย่อว่า พียู (PU) เป็นวารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหน่วยชีวเคมีของ การเชื่อมต่อของยูรีเทนพอลิเมอร์ของยูริเทนประกอบขึ้นจากมอนอเมอร์อย่างน้อย สองชนิด วัสดุที่โพลียูริเทนเป็นส่วนประกอบขึ้นในลักษณะของคุณสมบัติทั้งทางด้านความเหนียว ความแข็งและความหนาแน่น

สีโพลียูรีเทนนิยมถูกมาใช้ เนื่องจากทนต่อการขูดขีด และทนต่อสารเคมีได้ดี เนื้อฟิล์มที่เกิดขึ้นมีความแข็งและเหนียวทำให้ทนต่อการขัดสี เหมาะสำหรับงานที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง นอกจากนี้โพลียูรีเทนยังทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีอีกด้วย

Loading...