แบกกาไลท์ (Bakelite)

Bakelite (แบกกาไลท์)
Bakelite เป็นชื่อทางการค้าของ Phenol formaldehyde resin หรือมักจะเรียกกันว่าฟีนอลิค เป็นพลาสติกเทอร์โมเซติ้ง ฟีนอลิคทนความร้อนในสภาวะปก...
Bakelite / แบกกะไล้ลายกระดาษ/ลายผ้า
Bakelite เป็นชื่อทางการค้าของ Phenol formaldehyde resin หรือมักจะเรียกกันว่าฟีนอลิค เป็นพลาสติกเทอร์โมเซติ้ง ฟีนอลิคทนความร้อนในสภาวะปก...
แมกกาไลท์ ลายผ้า
Bakelite เป็นชื่อทางการค้าของ Phenol formaldehyde resin หรือมักจะเรียกกันว่าฟีนอลิค เป็นพลาสติกเทอร์โมเซติ้ง ฟีนอลิคทนความร้อนในสภาวะปก...

 

Page 1 From 1 1
Loading...