ยางซิลิโคน (Silicone)

ยางซิลิโคน (Silicone)หุ้มเหล็ก
ยางซิลิโคน(silicone rubber) เป็นวัสดุซิลิโคนที่มีลักษณะคล้ายยางสังเคราะห์ที่ใช้งานเฉพาะอย่างและราคาสูง เป็นได้ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรี...
ยางซิลิโคน (Silicone)
ยางซิลิโคน(silicone rubber) เป็นวัสดุซิลิโคนที่มีลักษณะคล้ายยางสังเคราะห์ที่ใช้งานเฉพาะอย่างและราคาสูง เป็นได้ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรี...

 

Page 1 From 1 1
Loading...