ปอม Polyacetal (POM)

POLQACETAL (POM) สีดำ
Polyacetal (POM) คือพลาสติกเทคนิคประเภทโพลีอะซิทั่ลมีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสงสีขุ่นมัวคล้ายน้ำนมมีค่า Tensile Strength และ Stiffn...
POLQACETAL (POM)ปอม
POLYACETAL (POM) Polyacetal (POM) คือพลาสติกเทคนิคประเภทโพลีอะซิทั่ลมีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสงสีขุ่นมัวคล้ายน้ำนมมีค่า Tensile...
POLQACETAL (POM)
POLYACETAL (POM) Polyacetal (POM) คือพลาสติกเทคนิคประเภทโพลีอะซิทั่ลมีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสงสีขุ่นมัวคล้ายน้ำนมมีค่า Tensile...
งานแปรรูป POM สีขาว,ดำ
Polyacetal (POM) คือพลาสติกเทคนิคประเภทโพลีอะซิทั่ลมีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสงสีขุ่นมัวคล้ายน้ำนมมีค่า Tensile Strength และ Stiffn...

 

Page 1 From 1 1
Loading...