คาส์ไนล่อน (Cast Nylon)

งานแปรรูป Cast nylon
CAST NYLON CAST NYLON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของคาร์โปรแลคตัม (- Carprolactam) ในแม่พิมพ์ใ...
CAST NYLON แผ่น
CAST NYLON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของคาร์โปรแลคตัม (- Carprolactam) ในแม่พิมพ์ในสภาพความดันบ...
Cast Rod
CAST NYLON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของคาร์โปรแลคตัม (- Carprolactam) ในแม่พิมพ์ในสภาพความดันบ...

 

Page 1 From 1 1
Loading...