พีอี 1000(UHMW-PE 1000)

PE-1000 สีดำ
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
PE-1000 หลากสี
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
PE-1000 สีเหลือง
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
PE-1000 สีเขียว
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
UHMW-PE 1000
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
PE-1000 สีเขียว
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
PE-1000 สีขาว
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น จับด...
งานแปรรูป PE-1000 สีเหลือง,ดำ
พลาสติกประเภท โพลีเอททิลีน ชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น ...

 

Page 1 From 1 1
Loading...